معرفی انجمن

یکی از مهمترین اهداف علوم اجتماعی شناخت موضوعات مربوط به خانواده و جامعه ، اعم از ارتباطات، مسائل، نیازها، مطالبات، احساسات و ادراکات و ترجیحات اجتماعی به منظور نیل به یک جامعه  برابر، عادلانه و رو به توسعه و پیشرفت است که در آن همه اقشار و طبقات اجتماعی در کنار هم زندگی خوب و مسالمت آمیز  داشته باشند. از این پنداشت می‌توان درک کرد که حوزه رفاه اجتماعی، دارای چه اهداف و چه کارکردهای می باشد. رفاه اجتماعی به صورت اخص  در چارچوب  مطالعات علوم اجتماعی قرار دارد و با تعبیه و تدوین سیاست­‌های اجتماعی بهنگام، گروه‌های هدف را شناسایی و درصدد رفع نیازهای اولیه (رفاه عینی/ مانند معیشت، مسکن و…) و ثانویه (رفاه ذهنی/ مانند، امید، نشاط و رضایت اجتماعی)  آنها است. از این­رو، می­توان گفت که هدف اصلی رفاه اجتماعی ارائه خدمات اجتماعی به گروههای مختلف به منظور نیل به یک وضعیت ایمن  است که در لوای آن با کنار زدن مخاطرات و عدم ­قطعیت­‌های مادی و معنوی به یک امنیت هستی‌­شناختی (آرامش و آسایش) برسند.

با توجه به هدف فوق، انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در سال 1389 شکل گرفت که مرکز فعالیت آن در تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی می­باشد. این انجمن «غیرانتفاعی» و متشکل از مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس، گروههای علمی- تخصصی و واحدهای اجرایی است که از میان اشخاص حقیقی و حقوقی عضو فعال (عضویت پیوسته، عضویت وابسته، عضویت دانشجویی، عضویت افتخاری و عضویت سازمانی) می‌پذیرد.

ارکان انجمن رفاه اجتماعی ایران، عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس. شایان ذکر است که اعضای هیئت مدیره و بازرس (با توجه به آخرین تصمیمات) ، هر سه سال یک بار توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره متشکل از 5 نفر عضو اصلی و دو عضو علی­البدل می­باشد. رئیس و خزانه­دار نیز توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب می­‌شود.

  انجمن مذکور، اهداف متنوع و چندوجهی دارد که این امر ماهیتی پویا به آن بخشیده است. ارائه رهنمودها به مسئولین در حوزه رفاه اجتماعی (مانند مسایل مربوط به معیشت، بهداشت و سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، اوقات فراغت و..) و کمک به تولید دانش مرتبط با حوزه رفاه اجماعی،  تعاملات بسترمند بین انجمن و سایر نهادهای آکادمیک و اجرایی، روابط با محافل علمی مرتبط با رفاه اجتماعی و ارتقای جایگاه زیرمجموعه‌­های مرتبط با رفاه و سیاست اجتماعی، از اهداف این انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران می‌­باشند.

البته اهداف پویا ماهیتی منعطف و رو به تعالی به انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران داده است. گروه‌های علمی – تخصصی در حوزه‌­های مختلف از جمله مسکن، آموزش، سلامت و غیره، در کنار گروه‌های هدف خاص نظیر سالمندان، کودکان، معلولان، زنان، مهاجران و جوانان، میدان عمل و کارگزاری این انجمن را ارتقاء بخشیده است. لذا، انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در راستای تحقق اهداف و وعده­‌های خویش، مقدمات گروه‌های علمی را شکل داده است که این گروه‌ها مشتکل از حداقل 5 عضو هستند. هر گروه نیز دارای یک شورای عمومی گروه، شورای مدیرت گروه، مدیر گروه و در نهایت دبیر گروه است که هر کدام کارویژه­‌های خاص خود دارند.

دریافت فایل PDF معرفی انجمن