توافقنامه بين دانشگاه سيستان و بلوچستان و انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

این توافقنامه فی‌مابين دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان صاحب امتياز نشریه علمی با عنوان ” اقتصاد باثبات ” و انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران به منظور همکاری در انتشار فصلنامه و مشارکت در برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و انجام طرح‌های پژوهشی مشترک منعقد گردید.

متن و جزییات قرارداد به شرح ذیل می‌باشد؛