عرض تسلیت به جناب آقای دکتر کرم حبیب‌پور

«همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم»

جناب آقای دکتر حبیب‌پور

درگذشت مادر گرامیتان را به شما تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای شما و سایر بازماندگان طلب صبر و شکیبایی داریم. روح ایشان در جوار حق تعالی غرق در رحمت و مغفرت الهی باشد.

هیئت مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران