عضویت

انواع و شرایط عضویت (طبق اساسنامه)

 • عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته رفاه اجتماعی و رشته های وابسته باشند می‏توانند به عضویت پیوسته درآیند.
 • عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند۱ شاغل باشند.
 • عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته رفاه اجتماعی و رشته های وابسته از قبیل برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مدیریت رفاه اجتماعی، مددکاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی و …. به تحصیل اشتغال دارند.
 • عضویت افتخاری: شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های رفاه اجتماعی حائز اهمیت خاصی باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
 • عضویت موسسات(حقوقی): سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط به رفاه اجتماعی فعالیت دارند می­توانند به عضویت انجمن درآیند.

نکات قابل توجه:

 1. هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
 2. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
 3. اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
 4. عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
  استعفای کتبی
  عدم پرداخت حق عضویت سالانه
 5. تایید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.
دانشجویان کارشناسی
رایگان
عضویت برای دانشجویان کارشناسی رایگان می‌باشداستفاده از مزایای انجمندسترسی به تمامیمحتوای ویژه سایتدسترسی به مقاله‌هایمنتشر شده عضویت در خبرنامه و اطلاع از برنامه‌ها
کارشناسی ارشد و دکترا
15.000 تومان

عضویت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، نیم‌بها می‌باشد.

طول دوره عضویت یک‌ساله می‌باشد

استفاده از مزایای انجمندسترسی به تمامی محتوای ویژه سایتدسترسی به مقاله‌های منتشر شده عضویت در خبرنامه و اطلاع از برنامه‌ها
اساتید و پژوهشگران
30.000 تومان

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و شغل مرتبط برای پژوهشگران الزامی می‌باشد.

طول دوره عضویت یک ساله می‌باشد

استفاده از مزایای انجمندسترسی به تمامی محتوای ویژه سایتدسترسی به مقاله‌های منتشر شدهعضویت در خبرنامه و اطلاع از برنامه‌ها