گروه‌های علمی- تخصصی

بخش اصلی فعالیت­‌های علمی انجمن در قالب گروه‌­های علمی-تخصصی انجام می­‌پذیرد و علاقه­‌مندان می­توانند براساس حوزه تخصصی و علایق علمی و پژوهشی خود، از میان گروه­‌های زیر انتخاب نمایند:

 

حوزه­‌های سیاستی رفاه اجتماعی:

سیاستگذاری حفظ سطح درآمد و فقرزدایی؛ سیاستگذاری اشتغال؛ سیاستگذاری آموزش؛ سیاستگذاری مسکن؛ سیاستگذاری سلامت، بهداشت و درمان؛ سیاستگذاری مراقبت اجتماعی؛ سیاستگذاری آسیب­های اجتماعی؛ سیاستگذاری بیمه­ های اجتماعی

گروه­‌های هدف رفاه اجتماعی:

رفاه کودکان؛ رفاه جوانان؛ رفاه سالمندان؛ رفاه معلولان؛ رفاه مهاجران و پناهجویان

زمینه‌­­های مرتبط با رفاه اجتماعی:

مدیریت و سازماندهی رفاه؛ بخش سوم و رفاه؛ اقتصاد رفاه و اقتصاد اجتماعی؛ نظریه ­های رفاه؛ رفاه، جنسیت و خانواده؛ فرهنگ و رفاه؛ دین و رفاه اجتماعی؛ حقوق رفاه

 

فعالیت‌های گروه‌ها

 1. برگزاری جلسات سخنرانی و نقد کتاب، تحقیق، سیاست/برنامه
 2. انجام پروژه­های تحقیقاتی
 3. برگزاری نشست، همایش و کنفرانس تخصصی
 4. تدوین، تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و منابع علمی تخصصی
 5. تعریف و اجرای دوره­های آموزشی و کارگاههای تخصصی
 6. ارائه مشاوره تخصصی به نهادهای رفاهی و اجتماعی کشور
 7. همکاری در تدوین سیاستها و برنامه‏های رفاهی
 8. ارزیابی سیاستها و برنامه‏های رفاهی و اجتماعی

 

ساختار گروه‏‌ها

هر گروه متشکل از حداقل ۵ عضو میباشد و از ارکان زیر تشکیل میشود: شورای عمومی گروه، شورای مدیریت گروه، مدیر گروه، دبیر گروه.

شورای عمومی گروه


شورای مدیریت گروه 
شامل کلیه اعضای گروه است که حق عضویت در انجمن را پرداخت کرده و علاوه بر آن، فرم عضویت گروه را پر کرده باشند. جلسات شورای گروه با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‏یابد و مهمترین وظایف آن عبارتند از: انتخاب شورای مدیریت گروه، تصویب برنامه‏های راهبردی گروه، مشارکت در فعالیت‏های گروه.

از ۵ عضو منتخب توسط شورای عمومی گروه تشکیل می‏گردد که دوره فعالیت آن متناظر با دوره دوساله فعالیت هیأت مدیره انجمن می‏باشد. وظایف شورای مدیریت عبارتند از: انتخاب مدیر و دبیر گروه، تدوین برنامه‏های راهبردی و ادواری گروه، بررسی شیوه‏های تأمین مالی فعالیت‏های گروه.

 

حدود اختیارات گروه‌­ها

 1. مصوبات گروه در صورت تأیید نصف به علاوه یک اعضا به هیأت مدیره انجمن منعکس شده و پس از تأیید هیأت مدیره قابل اجرا خواهد بود.
 2. گروه می­تواند به پیشنهاد و موافقت نصف به علاوه یک اعضا از افراد غیرعضو جهت شرکت در برخی جلسات حسب نیاز بدون حق رأی دعوت نماید.
 3. تفاهم­نامه­ها و قراردادهای موردنیاز برای همکاری گروه با نهادهای مختلف پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس انجمن منعقد خواهد شد.