پ

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود. حضور اعضا در این جلسه الزامی‌ می‌باشد.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

حضور اعضا در این جلسه الزامی‌ می‌باشد.