پ
انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران برگزار می‌کند

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی با حضور: رضا امیدی لیلا ارشد با مدیریت:دکتر محمد زاهدی اصل   سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

با حضور:

  • رضا امیدی

  • لیلا ارشد

  • با مدیریت:دکتر محمد زاهدی اصل

 

سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰

سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی