معرفی انجمن

“انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران” موسسه­ای غیرانتفاعی است  که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ  ۱۱/۰۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۲۶۴۴۴ به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه رفاه اجتماعی تشکیل و فعالیت  خود را آغاز کرده است.

دفتر مرکزی انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی واقع است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

اهداف

 1. کمک به تولید و انتشار دانش در زمینه­های تخصصی مرتبط با رفاه و سیاست اجتماعی
 2. بسترسازی برای تعامل هرچه بیشتر و نظام­مند محققان، متخصصان و علاقه­مندان به این حوزه
 3. تقویت تعامل بین نهادهای آکادمیک و اجرایی کشور در جهت رفع نیازهای مطالعاتی، سیاستی و برنامه­ای دستگاه­های ذی­ربط
 4. ارتقای جایگاه آموزشی، پژوهشی و حرفه­ای رشته­های مرتبط با رفاه و سیاست اجتماعی
 5. تقویت تعامل با محافل علمی بین­المللی و انتقال تجربیات موفق رفاهی

فعالیتها

 1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با مشارکت همه محققان و متخصصانی که به گونه­ای با حوزه رفاه اجتماعی سر و کار دارند
 2. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه­های تخصصی انجمن
 3. هدایت فعالیت­های علمی و پژوهشی به سمت اولویت­های کاربردی رفاه و سیاست اجتماعی
 4. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 5. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
 6. برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین‏المللی
 7. انتشار کتب و نشریات علمی
 8. ایجاد بانکهای اطلاعاتی و مطالعاتی مرتبط با نیازهای حوزه رفاه اجتماعی

ساختار و تشکیلات

مهم­ترین بخش­ها و ارکان تشکیلاتی انجمن به شرح زیر می­باشد: الف) مجمع عمومی؛ ب) هیات مدیره؛ ج) بازرس؛ د) گروه­های علمی- تخصصی؛ ه) واحدهای اجرایی و پشتیبانی.