- انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران - http://anjoman-refah.com -

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

[1]

نشست نقد مدیریت آسیب‌های اجتماعی

با حضور:

 

سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰

سالن شهید ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی